• OPPA REALTY — անշարժ գույքի գործակալություն
 • OPPA DOORS — Մուտքի և միջսենյակային դռների առցանց խանութ
«ՕՊՊԱ» ՍՊԸ անշարժ գույքի գործակալություն
Երկ-ուրբաթ 10:00-20:00
Շաբաթ օրը 10:00-18:00
ք. Երևան,
Ամիրյան 7/1 բն․ 2
info@oppa.am
OG 0016 ул. Ширак OG 0016 Շիրակի փողոց
 • 2 սենյականոց
 • Շրջան Շենգավիթ
 • Երևան Շիրակի փողոց
 • 50 m2
  4 /4 հարկ
Մանրամասները
OH 0005 OH 0005
 • Շրջան Կոտայք
 • Կոտայք Զովունի
 • 2000 m2
Մանրամասները
OH 0004 OH 0004
 • Շրջան Կոտայք
 • Կոտայք Քասախ
 • 3000 m2
Մանրամասները
ON 0028 ул. Степанян ON 0028 Ստեփանյան փոոց
 • 4 սենյականոց
 • Շրջան Նոր Նորք
 • Երևան Ստեփանյան փողոց
 • 69 m2
  2 /5 հարկ
Մանրամասները
OH 0003 OH 0003
 • Շրջան Կոտայք
 • Երևան Զովունի
 • 2000 m2
Մանրամասները
OH 0002 OH 0002
 • Երևան Ծաղկաձոր
 • 5200 m2
Մանրամասները
OX 0001 ул. Ереванян OX 0001 Երևանյան փողոց
 • 4 սենյականոց
 • Շրջան Արմավիր
 • Երևան Երևանյան փողոց
 • 140 m2
  2 /2 հարկ
Մանրամասները
OP 0146 ул. Анрапетутян OP 0146 Հանրապետության փողոց
 • 2 սենյականոց
 • Շրջան կենտրոն
 • Երևան Հանրապետության փողոց
 • 64 m2
  4 /5 հարկ
Մանրամասները
OP 0145 ул. Анрапетутян OP 0145 Հանրապետության փողոց
 • 3 սենյականոց
 • Շրջան կենտրոն
 • Երևան Հանրապետության փողոց
 • 88 m2
  4 /5 հարկ
Մանրամասները
OP 0144 ул. Анрапетутян OP 0144 Հանրապետության փողոց
 • 3 սենյականոց
 • Շրջան կենտրոն
 • Երևան Հանրապետության փողոց
 • 94 m2
  4 /5 հարկ
Մանրամասները
ORK 0003 Ростома ORK 0003 Ռոստոմի
 • Շրջան կենտրոն
 • Երևան Ռոստոմի
 • 145 m2
Մանրամասները
ORK 0002 Баграмян ORK 0002 Բաղրամյան
 • Շրջան Արաբկիր
 • Երևան Բաղրամյան
 • 130 m2
Մանրամասները
ORK 0001 Айрик Мурадян ORK 0001 Հայրիկ Մուրադյան
 • Շրջան Արաբկիր
 • Երևան Հայրիկ Մուրադյան
 • 145 m2
Մանրամասները
OP 0001 ул. Аргишти OP 0001 Արգիշտի փողոց
 • 2 սենյականոց
 • Շրջան կենտրոն
 • Երևան Արգիշտի փողոց
 • 52 m2
  9 /14 հարկ
Մանրամասները
OH 0001 OH 0001
 • Շրջան Կոտայք
 • Ծաղկաձոր Մ․ Մկրտչյան փ․, 42 հողամաս
 • 2000 m2
Մանրամասները
ORP 0001 Аргишти ORP 0001 Արգիշտի
 • 2 սենյականոց
 • Շրջան կենտրոն
 • Երևան Արգիշտի
 • 52 m2
  9 /14 հարկ
Մանրամասները
ORM 0001 Айрик Мурадян ORM 0001 Հայրիկ Մուրադյան
 • 2 սենյականոց
 • Շրջան Արաբկիր
 • Երևան Հայրիկ Մուրադյան
 • 85 m2
  18 /18 հարկ
Մանրամասները
ORP 0053 Тигран Мец ORP 0053 Տիգրան Մեծի պողոտա
 • 3 սենյականոց
 • Շրջան կենտրոն
 • Երևան Տիգրան Մեծի պողոտա
 • 76 m2
  6 /14 հարկ
Մանրամասները
ORP 0052 Езник Кохбаци ORP 0052 Եզնիկ Կողբացի 3ա
 • 2 սենյականոց
 • Շրջան կենտրոն
 • Երևան Եզնիկ Կողբացի 3ա
 • 42 m2
  7 /10 հարկ
Մանրամասները
ORP 0051 Туманяна ORP 0051 Թումանյան
 • 3 սենյականոց
 • Շրջան կենտրոն
 • Երևան Թումանյան
 • 65 m2
  5 /10 հարկ
Մանրամասները
Объектов 1 - 20 из 431
На странице
Վեր